Historia i cele
Kilka słów na początek

Członkostwo w Stowarzyszeniu Absolwentów i Wychowanków danej szkoły jest zjawiskiem wyjątkowym. Oznacza pamięć o latach nauki, spędzonych w danej placówce, identyfikację z koleżankami i kolegami ze szkolnej ławki i szkolnych lat. Oznacza także chęć podtrzymania zawiązanych w szkole znajomości w sposób twórczy. I to twórczy nie tylko dla jednostki, nie tylko dla siebie. Spotkać się towarzysko można bowiem praktycznie zawsze i wszędzie, przy kawie czy herbacie, w gronie starych przyjaciół z klasy lub rocznika. Można też spotykać się w trochę innej formie, w trochę innym, bardziej przyszłościowym celu. Przede wszystkim po to, aby kultywować tradycje szkoły, upowszechniać życiorysy wybitnie zasłużonych dla szkoły absolwentów. Można otaczać opieką i wszechstronną pomocą tych absolwentów, którzy jej w danej chwili potrzebują. Można wzajemnie sobie pomagać w rozwiązywaniu problemów, dbać o rozwój ambitnych i żądnych wiedzy uczniów poprzez tworzenie funduszy stypendialnych. Można współdziałać z wszelkimi organizacjami, dbać o integrację między absolwentami i wychowankami poprzez różne formy kulturalnej, rekreacyjnej i towarzyskiej aktywności. Wreszcie, organizować zjazdy absolwentów, aby dać różnym rocznikom możliwość spotkania się w wyznaczonym miejscu, o wyznaczonej godzinie i wspólnie świętować kolejny jubileusz tej jednej szkoły, która połączyła wiele pokoleń, roczników i o której nie chcemy zapomnieć. Wszystkie te wyżej wymienione cele oraz wiele innych, które z pewnością będą się pojawiały na drodze, możemy wspólnie realizować jako Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków IV Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi.

Ktoś może pogratulować wspaniałego pomysłu, bowiem, faktycznie, jeżeli uda nam się przy odrobinie dobrej woli, maksimum energii do działania oraz z głowami pełnymi pomysłów, zrealizować przynajmniej część zamierzonych działań (ale Czwórkowicze są perfekcjonistami, więc na części nie poprzestaną!), będziemy mogli mówić o sukcesie. Nie zapominajmy jednak, że idea założenia Stowarzyszenia ma więcej lat niż niejeden z nas. Powstała i doczekała realizacji już kilkadziesiąt lat temu.

Wszystko zaczęło się w roku szkolnym 1964/1965, kiedy to w Kronice Szkolnej pojawiła się informacja o powołaniu do życia Stowarzyszenia Byłych Wychowanek i Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi. Kilka słów wyjaśnienia należy się samej nazwie, bo tak nazwa Stowarzyszenia jak i nazwa samej szkoły zmieniały się, odzwierciedlając zmiany, które w dziejach prawie 90-letniej placówki oświaty są nieuniknione.

Sam budynek obecnej Czwórki przy ulicy Pomorskiej 16, zaprojektowany przez Franciszka Chełmińskiego, został zbudowany z przeznaczeniem dla potrzeb Banku Handlowego, a następnie oddany do użytku już 1903r. Do wybuchu I wojny światowej mieściła się tam pensja dla córek urzędników carskich. W 1915r. budynek zajęły wojska niemieckie, urządzając w nim swoją świetlicę Soldatenheim. W roku 1920 mieścił się tam z kolei szpital wojskowy. Już od września 1921r. rozpoczęło przy ul. Pomorskiej 16 swoją działalność Państwowe Gimnazjum Żeńskie, powołane do życia rok wcześniej, w 1920r. 21 listopada 1921r. szkoła otrzymuje imię niezwykłej kobiety, działaczki społecznej i patriotycznej, Emilii Sczanieckiej. W roku szkolnym 1933/1934 szkoła zmienia swoją nazwę na Państwowe Żeńskie Gimnazjum i Liceum im. Emilii Sczanieckiej nr 39 w Łodzi, jedyne wówczas państwowe gimnazjum dla dziewcząt.
Kiedy 1 września 1950r. opiekę nad szkołą przejęły władze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, szkoła stała jedenastolatką i po raz kolejny zmieniła nazwę, tym razem na VII Ogólnokształcącą Szkołę TPD Stopnia Podstawowego i Licealnego. Z połączenia programu podstawowego i licealnego zrezygnowano w roku szkolnym 1957/1958. Kurs podstawowy przeniósł się do gmachu przy ul. Rewolucji 1905r. 22 jako 70. Szkoła Podstawowa. Kurs licealny pozostał w budynku przy ul. Pomorskiej 16 (dawniej ul. Marcelego Nowotki 16). Szkoła powróciła do dawnego imienia, IV Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi, obowiązującego do dzisiaj.

Założycielki Stowarzyszenia chciały w nim zjednoczyć wszystkie byłe wychowanki oraz wychowanków. Dlatego zdecydowały się umieścić w nazwie Stowarzyszenia wszystkie dotychczasowe nazwy szkoły. Zrezygnowały też z określenia absolwent/absolwentka, ponieważ czasami przypadki losowe lub historyczne zmuszały uczących się do zmiany szkoły i zdawania matury w innym liceum, choć emocjonalnie czuli się związani właśnie ze Sczaniecką przy ul. Pomorskiej 16.

15 maja 1966r. zarejestrowano Stowarzyszenie Byłych Wychowanek 39. Państwowego Gimnazjum i Liceum Żeńskiego w Łodzi, VII TPD im. Emilii Sczanieckiej oraz IV Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi. 6 grudnia 1986r. wpisano do księgi rejestrowej skład Zarządu Stowarzyszenia, który tworzyły: Przewodnicząca Henryka Dąbrowska oraz 3 Wiceprzewodniczące: Teresa Rosiak, Helena Szarska i Sabina Sochacka. 24 maja 1989r. dokonano zmiany nazwy Stowarzyszenia, usuwając VII TPD im. Emilii Sczanieckiej. Z kolei 20 grudnia 2004r. umorzono postępowanie o przerejestrowaniu Stowarzyszenia z rejestru stowarzyszeń (numer rej. st. 22) do KRS, zgodnie z ustawą o KRS, z powodu niedostarczenia wymaganych dokumentów. Oznacza to, że w świetle prawa od początku swego istnienia, Stowarzyszenie nigdy działać nie przestało, nie zostało oficjalnie rozwiązane ani przerejestrowane. Być może do dzisiaj trwałoby w stanie hibernacji, gdyby nie początkowo niewielka, lecz coraz szybciej powiększająca się grupa absolwentów-zapaleńców, którzy wpadli na genialny pomysł reaktywacji Stowarzyszenia, przystosowania jego celów i działalności do współczesnych czasów, aby zrobić coś dobrego dla dawnej szkoły i jej uczniów. I tak oto hasło, od słów do czynów, hasło rzucone na forum portalu www.nasza-klasa.pl, zaczęło nabierać coraz bardziej konkretnych kształtów. Nadawały je kolejne spotkania w coraz większym gronie, rozmowy z Dyrekcją IV-rki, aż w końcu 15 marca 2008r. na Walnym Zebraniu Absolwentów i Wychowanków IV Liceum Ogólnokształcącego przedyskutowano nowe cele i formy działania Stowarzyszenia oraz wybrano nowe władze. Do Zarządu weszły następujące osoby: Małgorzata Sobala (Prezes), Magdalena Demus (Wiceprezes) i Jacek Kieruczenko (Wiceprezes). Wybrano także skład Komisji Rewizyjnej: Krzysztof Krauze (Przewodniczący) oraz Małgorzata Błaszczyk i Andrzej Witkowski.
Pierwotne Stowarzyszenie ma na swoim koncie wiele zasług. Oprócz oczywistych, takich jak pielęgnowanie szkolnych tradycji, dbanie o dobre imię szkoły, współorganizacja zjazdów absolwentów, a także ufundowanie tablicy pamiątkowej w budynku dawnego Osiedla w Sokolnikach, przywrócenie dawnej ulicy im. Emilii Sczanieckiej w Sokolnikach, ufundowanie tablicy pamiątkowej na grobie Romany Pachuckiej (wielce zasłużonej Czwórce pani Dyrektor z lat 1926-1936) czy też zainicjowanie odtworzenia pamiątkowej tablicy poświęconej Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.

Odnowione Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków IV Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi powinno łączyć dawne tradycje z nowymi, wytyczonymi celami. Wszystko po to, aby nie tylko móc z radością i łezka w oku wspominać szkolne lata, ale po to, aby rozsławić IV Liceum Ogólnokształcące na całą Polskę, całą Europę i cały świat. Do dzieła!