Wspomnienia Mirosławy Szeflińskiej
W dniu 15 października 2010 r., w wieku 80 lat,