Stowarzyszenie ABSOLWENTÓW I WYCHOWANKÓW

IV Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi

Podczas zebrania - dzięki dobremu przygotowaniu i sprawnemu poprowadzeniu przez naszą Panią Prezes - udało się załatwić wszystkie niezbędne formalności związane ze sprawozdaniami, udzielaniem absolutorium oraz wybraniem nowego składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Skład Zarządu pozostał bez zmian, natomiast na stanowisku przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Krzysztofa Krauze zastąpił Jacek Kieruczenko. Dziękujemy Krzysztofowi za sprawne działanie w komisji  i świetną wspólpracę, a teraz liczymy na aktywność Jacka.

Ponieważ nie udało się przedyskutować wszystkich tematów, to planowane jest kolejne spotkanie 25.04 o godz. 11:00 w tej samej sali (Longman) - zapraszamy!

Przy okazji informacja dla wszystkich Absolwentów - pojawiły się bluzy dla czwórkowiczów: więcej informacji tutaj.